Jerwsalem Newydd

Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio â phartneriaid ledled y DU a’r Iwerddon, fel rhan o brosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, i roi ar gael archifau'r 11 o Drefi Newydd a godwyd ar ôl y rhyfel.

Cwmbrân yw’r unig Dref Newydd yng Nghymru, ac mae ei datblygiad i’w weld yng nghasgliad anhygoel Corfforaeth Datblygiad Cwmbrân.  Cafodd ei gatalogio nifer o flynyddoedd yn ôl, ond bydd y prosiect yma’n ail-gofnodi’r cyfan at safonau cyfoes ac yn ei osod ar gael am y tro cyntaf yn ein catalog ar-lein y bydd modd chwilio’n rhwydd amdano.  Bydd yr arian hefyd yn ein galluogi i ymgymryd â gwaith cadwraeth, gan ddiogelu’r casgliad i’w ddefnyddio gan genedlaethau’r dyfodol.