Ein Gwasanaethau

Rydym wrth ein bodd yn gweld pobl yn Archifau Gwent, ond rydym yn deall nad oes gan bawb y gallu neu’r angen i deithio i’n gweld ni.  Gallwn eich helpu chi i gael mynediad at ein casgliadau a’n gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys:

  • Ar safle Archifau Gwent
  • Trwy ein Gwasanaeth Chwilio o bell
  • Trwy ein Hadnoddau a Chanllawiau
  • Rhoi ein catalogau, yn ogystal â mynegeion a delweddau o’n casgliadau i fod ar gael ar-lein
  • Gallwn hefyd roi cyngor ar ofalu am a chadw eich cofnodion eich hun, trwy ein gwasanaeth Cadwraeth
  • Amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gan gynnwys sgyrsiau, teithiau cerdded, gweithdai a sesiynau i ysgolion