Gwirfoddoli

Yn Archifau Gwent yng Nglynebwy, mae gennym gyfleoedd i bobl wirfoddoli mewn nifer o ffyrdd. Gall gwirfoddolwyr wneud cyfraniad gwerthfawr i'n gwaith o wneud y cofnodion yn hygyrch i'r cyhoedd a gall hyn hefyd fod yn werth chweil iawn. Os oes gennych diddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â ni trwy enquiries@gwentarchives.gov.uk I drafod hyn gydag aelod o staff.