Cenhadaeth Archifau Gwent yw casglu, diogelu a sicrhau bod dogfennau sy’n ymwneud â’r ardal mae’n ei gwasanaethu yn hygyrch.

Croeso’n ôl i Archifau Gwent! Rydym yn falch o fod yn agor ein drysau eto at gyfer apwyntiadau wedi eu bwcio o flaen llaw ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld.

O ganlyniad i gyfyngiadau Coronafeirws mae gweithdrefnau newydd mewn grym i sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff. Er mwyn agor yn ddiogel, mae’n nifer o ymchwilwyr y gallwn eu croesawu wedi ei lleihau felly bydd angen i chi wneud apwyntiad ac archebu’ch dogfennau cyn eich ymweliad.

I ganiatáu dodi deunydd archif mewn cwarantîn, bydd angen archebu’r holl eitemau rydych eisiau eu defnyddio ymlaen llaw. Defnyddiwch ein catalogau arlein, Hwb Archifau a Discovery i adnabod eitemau yr hoffech eu harchebu, ac mae croeso i chi gysylltu â ni yn enquiries@gwentarchives.gov.uk os byddwch angen unrhyw gymorth. Caiff pob ymchwilydd archebu hyd at 6 eitem ar wahân o gasgliadau’r archif. Ni allwn ddarparu mynediad i adnoddau’r llyfrgell, microffilm neu adnoddau cyfrifiadurol neu ddeunydd heb ei gatalogio.

Bydd angen i chi hefyd gofrestru ar gyfer Cerdyn Archifau cyn eich ymweliad. Rhoddir eich cerdyn i chi yn ystod eich ymweliad – dim ond angen dod â rhywbeth sy’n profi pwy ydych chi o’r rhestr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch ymweliad cysylltwch â ni yn enquiries@gwentarchives.gov.uk.

 

Bwcio apwyntiad

Nodwch ein horiau agora chwblhewch ein ffurflen os gwelwch yn dda. Rhaid bwcio unrhyw ymweliadau o leiaf 5 diwrnod gwaith o flaen llaw, a gellir bwcio am un person yn unig. Mae croeso i chi ddod â rhywun gyda chi, ond bydd rhaid bwcio ar wahân ar eu cyfer nhw. Er mwyn rhoi cyfle i ymchwilwyr eraill neilltuo lle, cyfyngir ymweliadau i un yr wythnos.

Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau, unwaith bydd eich trefniant a’ch dogfennau wedi eu cadarnhau, peidiwch â threfnu teithio tan i chi glywed gennym.

 

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad Post

Archifau Gwent
Swyddfeydd Cyffredinol
Steelworks Road
Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 6AA

Ymholiadau Ffôn

01495 766261

Ebost : enquiries@gwentarchives.gov.uk

Byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn y 10 diwrnod gwaith nesaf.