Croeso i Archifau Gwent!

Rydym yn Wasanaeth Archifau Achrededig Awdurdod Lleol sy’n casglu a gwarchod a sicrhau bod archifau sy’n ymwneud â hen sir Gwent yn hygyrch i bobl. Mae ein tîm cyfeillgar, proffesiynol yn cynnwys Archifwyr, Gwarchodwyr a Rheolwyr Cofnodion ynghyd â Chynorthwywyr a gweinyddwyr Archifau.

Cysylltwch â ni yn

Archifau Gwent
Swyddfeydd Cyffredinol
Heol Gwait Dur
Glyn Ebwy
NP23 6AA

Ebost: enquiries@gwentarchives.gov.uk

Ffôn: 01495 766261

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol @gwentarchives #gwentarchives