Adneuo eich Casgliadau

Rydym bob amser yn hapus i drafod casgliadau newydd sy’n dweud mwy wrthym am Gwent a’i phobl. Gallant ddod ar amrywiol ffurfiau, o lawysgrifen i ebost, gallant fod yn gofnodion unigolion, busnesau neu sefydliadau.

Mae ein Polisïau Casgliadau Archif a Llyfrgell yn rhoi manylion y mathau o gofnodion rydym yn eu casglu.  Mae canllawiau ar gael ar adneuo cofnodion digidol, ac mae ein Polisïau Arfarnu a Gofal a Chadwraeth Casgliadau yn rhoi gwybod ar sut rydym yn gofalu am eitemau unwaith y maent dan ein gofal ni.

Os hoffech siarad gyda ni am gofnodion posibl i’w hadneuo, cysylltwch â ni.