Polisi Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Mae Archifau Gwent yn defnyddio cwcis at ddibenion diogelwch, i bersonoli profiad y defnyddiwr ar y wefan, ac olrhain sut mae ein safle’n cael ei ddefnyddio, yma, gallwch ddysgu mwy ynglŷn â sut yr ydym yn eu defnyddio.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau bach, diniwed sy’n cael eu gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur neu yng nghof eich porwr pan fyddwch yn ymweld â gwefan yw cwcis

Beth mae cwcis yn gwneud?

Mae cwcis yn helpu i wneud y rhyngweithiad rhwng defnyddwyr a gwefannau’n gyflymach, yn fwy diogel ac yn haws.  Nid yw cwcis yn storio unrhyw wybodaeth bersonol neu gyfrinachol amdanoch chi.

Ydy cwcis yn ddiogel?

Ydyn, mae cwcis yn ffeiliau testun diniwed. Dydyn nhw ddim yn gallu edrych i mewn i’ch cyfrifiadur na darllen unrhyw wybodaeth bersonol neu ddeunydd arall ar eich gyriant caled. Nid yw cwcis yn gallu cludo firysau na gosod unrhyw beth niweidiol ar eich cyfrifiadur.

Pam ddylwn i gadw cwcis wedi eu gosod?

Rydym yn eich cynghori i gadw cwcis i fynd yn ystod eich ymweliadau â’n gwefan oherwydd bod rhannau o’r safle’n dibynnu arnyn nhw er mwyn gweithio’n gywir.

Y mathau o gwcis yr ydym yn ei defnyddio

Fel y rhan fwyaf o wefannau, mae Archifau Gwent yn defnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaus.  Nid yw cwcis sesiwn na chwcis parhaus yn casglu unrhyw wybodaeth i adnabod pobl yn bersonol.

Cwcis sesiwn

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn, sy’n para dim ond am hyd eich ymweliad (eich 'sesiwn') ac maen nhw’n cael eu dileu pan fyddwch chi’n cau eich porwr.  Mae’r rhain yn ein galluogi i weld bod yr un person yn symud o dudalen i dudalen.

Cwcis parhaus

Rydym hefyd yn defnyddio rhai cwcis sy’n barhaus, sy’n golygu eu bod yn parhau y tu hwnt i’ch sesiwn.  Mae cwcis parhaus yn helpu’n gwefan i’ch cofio chi fel defnyddiwr pob tro yr ydych yn defnyddio’r un cyfrifiadur i ymweld â ni eto.

Cwcis sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis mewn nifer o fannau – rydym wedi rhestru pob un ohonyn nhw isod gyda mwy o fanylion ynglŷn â pham yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddan nhw’n parhau.

 

Enw’r cwci

Pwrpas

Terfyn

.AspNetCore.Antiforgery.xxxxxxxxxxx

 

Cwci gwrth-ffugio i amddiffyn yn erbyn ymosodiadau ffugio ar gais ar draws safleoedd. 

1 diwrnod

ARRAffinity and ARRAffinitySameSite

 

Mae’r cwcis yma’n cael ei gosod gan wefannau sydd ar lwyfan cwmwl Windows Azure. Maen nhw’n cael eu defnyddio ar gyfer cydbwyso llwythau i sicrhau bod y ceisiadau ar y dudalen ymwelwyr yn cael eu cyfeirio at yr un gweinydd mewn unrhyw sesiwn bori.

Sesiwn

cookieconsent_status

I stori dewisiadau caniatâd i gwcis

1 blwydd.

 Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r safle yma a phan fo problemau’n codi (fel dolenni wedi eu torri). Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth ynglŷn â pha dudalennau yr ydych yn ymweld â nhw, pan mor hir oeddech chi ar y safle, sut ddaethoch chi yma a beth yr ydych yn clicio. Nid ydym yn storio’ch gwybodaeth bersonol felly ni all y wybodaeth yma gael ei defnyddio i ddweud pwy ydych chi.  Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu eich data.

 

Rydym yn defnyddio Google Analytics i sicrhau bod ein gwefan yn bodloni anghenion ein defnyddwyr ac i helpu i flaenoriaethu gwelliannau.  Mae Google yn rhoi mwy o fanylion ar dudalen polisi preifatrwydd a chwcis Google. Mae Google hefyd yn rhoi ychwanegiad i’r porwr sy’n eich caniatáu i ddewis peidio â defnyddio Google Analytics ar draws pob gwefan.

 

Enw’r cwci

Pwrpas

Terfyn

_gid

Storio a chyfrif golygon tudalennau

1 diwrnod

_ga

Storio a chyfrif golygon tudalennau

2 flynedd

_gat

Darllen a hidlo ceisiadau gan fotiaid

1 funud

Caniatáu neu ddiffodd cwcis

Mae gennych nifer o opsiynau o ran derbyn cwcis. Gallwch osod eich porwr i naill ai dderbyn pob cwci, caniatáu i ddim ond safleoedd ‘dibynadwy’ eu danfon, neu ddim ond derbyn y cwcis hynny o wefannau yr ydych yn eu derbyn ar hyn o bryd.  Rydym yn argymell nad ydych chi’n blocio cwcis oherwydd bod rhannau o’n gwefan yn dibynnu arnyn nhw i weithio’n gywir.

 

I ddysgu sut i osod neu ddiffodd cwcis yn eich porwr, dewiswch eich porwr isod:

 

Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari - https://support.apple.com/en-us/HT201265

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

 

I ddysgu mwy am cwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.aboutcookies.org