Gwirfoddoli

 

Yn Archifau Gwent yng Nglynebwy, mae gennym gyfleoedd i bobl wirfoddoli mewn nifer o ffyrdd. Gall gwirfoddolwyr wneud cyfraniad gwerthfawr i'n gwaith o wneud y cofnodion yn hygyrch i'r cyhoedd a gall hyn hefyd fod yn werth chweil iawn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli,Cysylltwch â Ni i drafod hyn gydag aelod o staff.

 

GA_ClockRearbuilding

 

 

Corridor