Taliadau

Talu dros y rhyngrwyd

1. Cysylltwch ag Archifau Gwent CYN talu am unrhyw wasanaeth a gynigir.

2. Mynnwchunion gost.

3. Cwblhewch y ffurflen briodol, y bydd angen i chi ei dychwelyd drwy'r post neu e-bost i Archifau Gwent. Defnyddiwch y blwch ticio ar y ffurflen i nodi eich bod wedi talu dros y rhyngrwyd.

4.GWEFAN ARCHIFAU GWENT -Wrth glicio ar yr EICON TALIADAU fe gewch eich ailgyfeirio i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

5. Dewiswch yMatho daliad.

6. Dilynwch y sgriniau i dalu.

7.Argraffwchdderbynneb os oes angen.

8. Hysbysir Archifau Gwent pan fyddwch wedi talu a dilynir eich ymholiad unwaith y derbynnir y ffurflen briodol.

Talu dros y Ffôn

A fyddech cystal â ffonio: 01495 353363 

Nodwch y bydd angen manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd wrth law

Talu ag Arian Parod

GALLWCH DALU AG ARIAN PAROD PAN FYDDWCH YN YMWELD AG ARCHIFAU GWENT

Talu â Siec

A wnewch chi sicrhau bod sieciau yn daladwy i : Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sterling yn unig

 

 

 

 

 

 

 

PaymentsButtonCym