Prosiectiau Partneriaeth

Mae Archifau Gwent yn falch o fod yn aelod o Bartneriaeth Tirwedd Morfeydd Byw (LLLP) – Cynllun Partneriaeth Tirwedd a Ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri gyda’r nod o ailgysylltu pobl a chymunedau gyda Morfeydd Gwent a darparu dyfodol cynaliadwy ar gyfer yr ardal hanesyddol ac unigryw hon.

Mae gennym amrywiol gofnodion am y Morfeydd yn amrywio o gofnodion plwyf a chofnodion ysgol, mapiau a ffotograffau i gofnodion y Comisiynwyr Carthffosiaeth a Bwrdd Draenio Cil-y-coed a Gwynllŵg.

I gael gwybod mwy am y prosiect a’r dirwedd hanesyddol hon, ewch i Morfeydd Byw a Map hanesyddol Morfeydd Byw.

 


OS 1St Ed XXXVIII2 Peterstone Wentloog Village

 


D1365 St Woolos Pillgwenlly Map

 

 

 

Living Levels Logo Green 002

 

 

 


12 D33601 Steelworks Aerial View C