Ystafell Ymchwil

Ebbwvale 10compressed

 Mae ymweld ag Archifau Gwent yn golygu bod gennych fynediad i nifer helaeth o ddogfennau hanesyddol unigryw yn ein Hystafell Ymchwil.  Er mwyn cael y mwyaf o’ch ymweliad, ac i’n cynorthwyo i’w cadw’n ddiogel ar gyfer cenedlaethau i ddod, gofynnwn i chi ddilyn rhai camau syml.

Cofiwch fod Staff Archifau Gwent yno i’ch helpu – os oes gennych unrhyw amheuon neu os ydych yn ansicr, gofynnwch.

Cotiau a Bagiau

A fyddech cystal â gadael cotiau a bagiau yn yr ystafell gypyrddau. Nid oes angen arian i ddefnyddio’r cypyrddau; maent yn rhad ac am ddim.    Gofynnwn i bobl ddod â chyn lleied â phosibl i’r ystafell ymchwil.  Dewch â phensil a nodiadur.  Rydym hefyd yn caniatáu gliniaduron.  Os oes angen mynediad arnoch i’r Rhwydwaith Di-wifr Cyhoeddus bydd angen i chi ofyn i aelod o staff am “docyn”, sy’n cynnwys enw a chyfrinair cofnodi am gyfnod o 12 awr. Bydd angen prawf o bwy ydych cyn i chi cael tocyn.

Becoming a Gwent Archives User

Gwent Archives is a member of the County Archives Research Network (CARN). It is simple to register for a CARN Ticket. Please remember to bring some ID which shows your name, address and signature, e.g. A driving licence, or bank card and utility bill are ideal. A CARN ticket can then be used as your ID for the next 4 years at around 70 local authority archives around England and Wales.

Guidance

Please follow this link to view our Research Room Rules. This explains the do's and don’ts at Gwent Archives.

Copïo Dogfennau

Gallwn gopïo'r mwyafrif o’r dogfennau, a chodir tâl am hyn.  Aelod o staff cymwys fydd yn copïo dogfennau er mwyn eu cadw’n ddiogel, felly bydd y gost yn uwch na’r gost mewn llyfrgell.  Serch hynny, am ffi fechan, fe allwch ddefnyddio camera digidol (heb fflach) i dynnu lluniau o’r dogfennau. Gwaherddir y defnydd o Sganwyr Llaw. Caniateir y defnydd o ddyfeisiau reprograffig pellach yn ôl disgresiwn y staff.

Defnyddio Dogfennau

Wrth ddefnyddio dogfennau, cymerwch ofal rhag i chi achosi difrod iddynt.  A fyddech cystal â:

 

  • Sicrhau bod eich dwylo yn lân a thrafod y dogfennau cyn lleied â phosibl.
  • Defnyddiwch bensiliau yn unig a pheidiwch â dos a beiros i’r Ystafell Ymchwil.
  • Ceisiwch osgoi pwyso ar ddogfennau neu eu rhoi o dan eich nodiadur.
  • Defnyddiwch bwysau a chynhalwyr – bydd y staff yn fodlon dangos i chi.
  • Peidiwch â llyfu’ch bysedd wrth droi tudalennau!          

Cymryd Egwyl

Mae croeso i chi ddefnyddio’r Ystafell Gyhoeddus ar gyfer unrhyw fwyd neu ddiod sydd gennych.  Mae byrbrydau syml a diodydd hefyd ar gael ar y safle.

Wifi

If you require access to the Public Wireless Network you will need to ask staff for a "token", which consists of a 12 hour log in name, and a password. ID will be required for the issue of Tokens.

 

 Research Room 150312 Cymru

 

Cyfnodau cau dogfennau

 

TABL O FFIOEDD

 

Canllawiau Ymchwilio

GOV WIFI LOGO