Cyfrannu/Adneuo

Yn Archifau Gwent rydym bob amser yn falch i dderbyn cyfraniadau newydd ac adneuon cofnodion sy'n dod o fewn y maes a ddaw o fewn ein Polisi Casgliad. Gall cofnodion fod mewn sawl ffurf, o weithredoedd a dogfennau mewn llawysgrifen i gofnodion wedi'u teipio, mapiau, ffotograffau neu ffilmiau; gallant fod yn gofnodion unigolion neu gymdeithasau, busnesau neu sefydliadau eraill. Nid yw'n rhaid i gofnodion fod yn 'hen' a gallant gyfeirio at y gorffennol diweddar. Efallai y cewch eich synnu gan yr eitemau mae gennym ddiddordeb ynddynt - rydym yn ceisio adlewyrchu pob agwedd o fywyd yn ardal Gwent.

Mae gennym hefyd ddiddordeb clywed am unrhyw gofnodion sydd mewn risg, er enghraifft o fusnesau sydd yn cau.

Img _3494

 

Os oes gennych unrhyw ddogfennau yr hoffech eu hadneuo neu yn gwybod am gofnodion mewn risg, byddwn yn hapus i drafod hyn gyda chi - cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

 

 

Medrir cyflwyno dogfennau i ni fel rhodd (cyfraniad) ac os felly byddai perchnogaeth y dogfennau yn trosglwyddo i Archifau Gwent.

Gall dogfennau hefyd gael eu "hadneuo" gydag Archifau Gwent ar fenthyciad amhenodol, gyda'r Adneuwr yn dal i fod yn berchennog.

Caiff cofnodion a gyfrannwyd neu eu hadneuo eu didoli a'u catalogi a'u rhoi yn amgylchedd reoledig ein hystafelloedd cadarn ar gyfer eu cadw'n ddiogel. Rhoddir copi o'r catalog i'r rhoddwr neu'r adneuwr pan fydd wedi ei gwblhau. Bydd y cofnodion ar gael i'r cyhoedd yn ein hystafell ymchwil, yn amodol ar unrhyw ddarpariaethau eraill am fynediad y cyhoedd i gofnodion.

Cliciwch ar y dolenni islaw i weld manylion llawn ein polisïau casglu a chaffael: