Cadwraeth

Mae Archifau Gwent yn cydnabod mai cadwraeth ataliol yw'r ffordd fwyaf effeithiol o warchod ei gofnodion. Fe fydd gweithgareddau'n canolbwyntio'n bennaf ar gadwraeth ataliol.

Mae angen rhoi blaenoriaeth i ofynion cadwraeth er mwyn pennu strategaethau cadwraeth hirdymor. Fe fydd unrhyw benderfyniadau a wneir yn rhoi ystyriaeth i anghenion y defnyddiwr; cyflwr y deunyddiau a goblygiadau o ran adnoddau; pwysigrwydd y deunyddiau (Gweler hefyd y Polisi Casgliadau a'r Polisi Gwerthuso) a lefel y defnydd a ddisgwylir.

Mae'r stiwdio cadwraeth yn Archifau Gwent yn darparu'r cyfleusterau diweddaraf i'n galluogi i drin pob math o ddogfennau yn fewnol. Cadwraethwr sy'n ymgymryd â'r broses cadwraeth. Fe fydd eitemau yn cael eu gwarchod a'u trwsio i'r safonau a nodir yn BS2971 - Rhan 1 a 2.

 

ENGHREIFFTIAU O'R BROSES CADWRAETH

Slide2

 

Papur: Dyma indeintur papur dyfrwe a wnaed â llaw o 1876. Mae wedi ei ddifrodi ar ôl cael ei drafod, a gan gnofilod.

 

slide3

 

Y cam cyntaf yw marcio'r difrod sydd angen i ni ei drwsio. Gwnawn hynny drwy osod darn o melinex dros y papur a defnyddio marciwr parhaol i'w farcio.

 

Slide4

 

Byddai papur Japaneaidd yn cael ei lynu wrth gefn y papur i gynnal y rhwygau bach, a defnyddiwyd darn o bapur tebyg o ran tôn a phwysau i fewnlenwi. Defnyddiwyd past gwenith heb glwten i ludo'r holl atgyweiriadau. Wrth fynd ati i drwsio dogfennau dylid defnyddio tebyg gyda thebyg. Felly am fod papur yn ddefnydd sydd wedi ei wneud o blanhigyn, rydym yn defnyddio deunyddiau o blanhigion i'w drwsio.

 

slide5

 

Defnyddiom siambr leithio i adnewyddu bondiau hydrogen y
ffibrau cellwlos sydd mewn papur.

 

slide6Yna byddai'r ddogfen yn cael ei rhoi rhwng darnau o bapur sugno a byrddau ar ôl ei sychu'n gyfan gwbl, a'i gosod mewn gwasg. Yna byddai'r papurau sugno yn cael eu newid bob ychydig oriau tan fod y ddogfen yn hollol sych.

Conservaiton Studio