Ymweld â ni

Oriau agor

Dydd Mawrth i ddydd Gwener 9:30 - 13:30

Hygyrchedd

Darperir parcio i’r anabl ym mhob maes parcio. Mae mynediad i’r anabl ar gael drwy fynedfa gefn y cwadrant. Mae toiledau hygyrch ar gael.

Llwybr i Gerddwyr o ganol tref Glynebwy

Nodwch fod y Cyswllt Mecanyddol yn gweithio erbyn hyn, ac mae’n darparu mynediad uniongyrchol o ganol tref Glynebwy. Mae yna hefyd lwybr arall, sef Llwybr i Gerddwyr a all fod yn ddefnyddiol yn ystod cyfnodau prysur.

Rheilffordd

railway

Mae yna drenau rheolaidd o Ganol Caerdydd i Lynebwy, siwrnai o tuag awr. Cysylltwch â https://tfw.gov.wales/cy/ i gael manylion pellach. Nodwch fod estyniad rheilffordd Tref Glynebwy  wedi agor ar 17 Mai 2015, ac mae’n cynnig mynediad uniongyrchol i Archifau Gwent.

Bws

Mae Stagecoach yn gweithredu gwasanaethau bysiau lleol.  Ewch i http://www.cymraeg.traveline.cymru/ am fanylion pellach.

Car

gweld map ffordd o Archifau Gwent

O’r A465 heol Blaenau’r Cymoedd (Gogledd)

Dilynwch y gyffordd ar gyfer Glynebwy i’r A4046. Gadewch ar yr 2il fynedfa (syth ymlaen) ar y gylchfan newydd. Ar y gylchfan nesaf cymerwch y troad cyntaf i’r chwith syth wedi ei farcio A4281/Casnewydd A467. Wrth y goleuadau traffig ewch ymlaen i Steelworks Road (B4486). Ar y gylchfan nesaf, cymerwch y fynedfa gyntaf sydd yn dangos arwydd y Swyddfeydd Cyffredinol. Byddwch yn mynd heibio’r Swyddfeydd Cyffredinol, (sydd yn cynnwys safle Archifau Gwent). Mae yna 2 faes parcio rhad ac am ddim, wrth ymyl a gyferbyn â’r safle. *

 

GA_Side

 

 

O’r M4, cyffordd 28 Brynmawr/Rhisga (De)

Dilynwch yr A467 i Aberbîg. Ar y gylchfan cymerwch y troad cyntaf i’r chwith tuag at Cwm (A4046  i Lynebwy). Ar y gylchfan nesaf cymerwch yn ar droad i’r chwith. Ewch heibio bwyty "The Ambala". Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr ail droad i’r chwith ar yr A4281 sydd newydd ei adeiladu (arwydd A465 Y Fenni/Merthyr). Cymerwch y troad cyntaf ar y gylchfan nesaf, ewch ymlaen am tua 1 filltir. Fe welwch dwr cloc y Swyddfeydd Cyffredinol, (sydd yn cynnwys safle Archifau Gwent). Mae yna 2 faes parcio rhad ac am ddim, wrth ymyl a gyferbyn â’r safle. *

*Parcio Ychwanegol (Gorlif)

Mae yna faes parcio aml-lawr mawr, rhad ac am ddim wedi ei leoli nesaf at Gampws Coleg Gwent, Lime Avenue NP23 6GL, o fewn 200 llath.

 

IMG_2653

Llety

Mae yna amrywiol opsiynau isod:-

Kings Arms Public House/Hotel, Glynebwy

(8 gwely, o fewn pellter cerdded)

Ebbw Vale Guest House

(o fewn 1 filltir) 

Castle Inn, Ebbw Vale

(o fewn 1 filltir)

Premier Inn Hotel, Glynebwy

(o fewn 2 filltir)

Cambrian Hotel, Tredegar

(o fewn 3 milltir)

Soar Chapel Guest House, Beaufort

(o fewn 4 milltir)

Maes Carafanau a Gwersylla

Parc Bryn Bach *** Heol Merthyr Tredegar NP22 3AY Gwefan  Ffôn: 01495 711816  parcbrynbach@blaenau-gwent.gov.uk 

 

 

 

 

 

 

  

  Cyfeiriad Post

  Archifau Gwent
  Steelworks Road
  Glyn Ebwy
  Blaenau Gwent
  NP23 6AA

 

 Ymholiadau Ffôn

 01495 353363

 E-bost


  enquiries@gwentarchives.gov.uk