Amdanom Ni

Sefydlwyd Archifau Gwent yn 1938 fel Swyddfa Gofnodion Sir Fynwy, yn gwasanaethu'r 'hen' sir o'r enw hwnnw. Yn 1974, yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, daeth yn Swyddfa Gofnodion Sirol Gwent. Cafodd sir Gwent ei rhannu'n bum awdurdod unedol yn dilyn newidiadau pellach mewn llywodraeth leol yn 1996.

Mae Archifau Gwent yn awr yn gwasanaethu'r ardaloedd a wasanaethir gan yr awdurdodau hyn: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili (cyn ardal Bwrdeisdref Islwyn), Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen.

 

Research Room

Bg

Caer

Mon

Newport _ Logo _right

Torfaen

Accredited Archive Service Logo