Accredited Archive Service Logo

 

      

 

 

 

 

 

siop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled

 

 

 

Twitter Logo

 

 

 
UTUBE LOGO

 

 

 Flikr Logo

 

 

 
Donations Box2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenhadaeth Archifau Gwent yw casglu, diogelu a sicrhau bod dogfennau sy’n ymwneud â’r ardal mae’n ei gwasanaethu yn hygyrch. 

Croeso’n ôl i Archifau Gwent!  Rydym yn falch o fod yn agor ein drysau eto at gyfer apwyntiadau wedi eu bwcio o flaen llaw ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld.  

 

O ganlyniad i gyfyngiadau Coronafeirws mae gweithdrefnau newydd mewn grym i sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff. Er mwyn agor yn ddiogel, mae’n nifer o ymchwilwyr y gallwn eu croesawu wedi ei lleihau felly bydd angen i chi wneud apwyntiad ac archebu’ch dogfennau cyn eich ymweliad.  

I ganiatáu dodi deunydd archif mewn cwarantîn, bydd angen archebu’r holl eitemau rydych eisiau eu defnyddio ymlaen llaw. Defnyddiwch ein catalogau arlein, Hwb Archifau a Discovery i adnabod eitemau yr hoffech eu harchebu, ac mae croeso i chi gysylltu â ni yn enquiries@gwentarchives.gov.uk os byddwch angen unrhyw gymorth. Caiff pob ymchwilydd archebu hyd at 6 eitem ar wahân o gasgliadau’r archif. Ni allwn ddarparu mynediad i adnoddau’r llyfrgell, microffilm neu adnoddau cyfrifiadurol neu ddeunydd heb ei gatalogio.

Bydd angen i chi hefyd gofrestru ar gyfer Cerdyn Archifau cyn eich ymweliad. Rhoddir eich cerdyn i chi yn ystod eich ymweliad – dim ond angen dod â rhywbeth sy’n profi pwy ydych chi o’r rhestr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch ymweliad cysylltwch â ni yn enquiries@gwentarchives.gov.uk.

 

Bwcio apwyntiad

Nodwch ein horiau agora chwblhewch ein ffurflen os gwelwch yn dda.   Rhaid bwcio unrhyw ymweliadau o leiaf 4 diwrnod gwaith o flaen llaw, a gellir bwcio am un person yn unig.  Mae croeso i chi ddod â rhywun gyda chi, ond bydd rhaid bwcio ar wahân ar eu cyfer nhw.   Er mwyn rhoi cyfle i ymchwilwyr eraill neilltuo lle, cyfyngir ymweliadau i un yr wythnos.

Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau, unwaith bydd eich trefniant a’ch dogfennau wedi eu cadarnhau, peidiwch â threfnu teithio tan i chi glywed gennym. 

 

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad Post


Archifau Gwent
Swyddfeydd Cyffredinol
Steelworks Road
Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 6AA

 

Ymholiadau Ffôn

01495 353363

Ebost : enquiries@gwentarchives.gov.uk

Byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn y 10 diwrnod gwaith nesaf.

Img _3494 Ebbwvale 10compressed

Cefnogwch ni wrth i ni ddiogelu hanes Gwent

Gwasanaeth cyhoeddus nid-er-elw yw Archifau Gwent. Ein braint yn cael bod yng ngofal archifau neilltuol y rhanbarth.  Gallwch rannu yn y fraint yma trwy gyfrannu’n ariannol. Os ydych chi’n poeni am hanes cyfoethog ac amrywiol y sir hon, dyma’ch cyfle i helpu ei warchod. Gwerthfawrogir hyn yn fawr