Twitter Logo  Untitled UTUBE LOGOFlikr Logo 

 

Accredited Archive Service Logo

 

 

 

 

 

 

 

Mae Archifau Gwent

Eich Angen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envelope

 

 

 

 

 

 

 

 

Agorwyd Archifau Gwent ar ei safle newydd yng Nglyn Ebwy yn 2011. Mae'r
cyfleusterau newydd, rhagorol yn cynnig:

 • amgylchedd delfrydol i chi ddefnyddio'r casgliad unigryw o ddogfennau
 • tua 10 cilomedr o storfa o'r math diweddaraf fel y medrir cadw'r Casgliad
  ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac y medrwn ddal ati i gasglu - rydym bob
  amser yn awyddus i glywed gan bobl gyda dogfennau a allai fod o ddiddordeb
 • cyfleusterau darlithio a grŵp fel y gall pobl ddysgu mwy am ddefnyddio ein
  hadnoddau
 • stiwdio gadwraeth archif fodern lle medrwch weld y gwaith cywrain o
  atgyweirio a chadwraeth yn mynd rhagddo

 

Cyfarwyddiadau teithio

 

Oriau Agor

Agor Dydd Llun i ddydd Gwener 9:30-5:00 p.m

Rydym hefyd yn agored ar y 2il Sadwrn pob mis o 10:00-16:00.

 

Cyfeiriad Post


Archifau Gwent
Swyddfeydd Cyffredinol
Steelworks Road
Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 6AA

 

Ymholiadau Ffôn

01495 353363

EBOST

Byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn y 10 diwrnod gwaith nesaf