Twitter Logo  Untitled Flikr Logo UTUBE LOGO

 

Accredited Archive Service Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agorwyd Archifau Gwent ar ei safle newydd yng Nglyn Ebwy yn 2011. Mae'r
cyfleusterau newydd, rhagorol yn cynnig:

 • amgylchedd delfrydol i chi ddefnyddio'r casgliad unigryw o ddogfennau
 • tua 10 cilomedr o storfa o'r math diweddaraf fel y medrir cadw'r Casgliad
  ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac y medrwn ddal ati i gasglu - rydym bob
  amser yn awyddus i glywed gan bobl gyda dogfennau a allai fod o ddiddordeb
 • cyfleusterau darlithio a grŵp fel y gall pobl ddysgu mwy am ddefnyddio ein
  hadnoddau
 • stiwdio gadwraeth archif fodern lle medrwch weld y gwaith cywrain o
  atgyweirio a chadwraeth yn mynd rhagddo

 

Cyfarwyddiadau teithio

 

Stocktaking Week At Gwent Archives Welsh

Agor Dydd Llun i ddydd Gwener 9:30-5:00 p.m

Rydym hefyd yn agored ar y 2il Sadwrn pob mis o 10:00-16:00.

 

Cyfeiriad Post


Archifau Gwent
Swyddfeydd Cyffredinol
Steelworks Road
Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 6AA

 

Ymholiadau Ffôn

01495 353363

EBOST

Byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn y 10 diwrnod gwaith nesaf